Stappen en Trappen naar school

Na een zeer succesvolle fluo-actie in de donkere maanden van het schooljaar, organiseerde de Werkgroep Veiliger Verkeer Zandhoven (WVVZ) een initiatief om onze kinderen veilig maar actief aan het verkeer te laten deelnemen.

Ze wilden onze kinderen (en hun ouders) dan ook motiveren om op een verantwoorde, veilige manier naar school te gaan door de auto te mijden.
Dit kan door te voet of met de fiets naar school te gaan. Maar ook carpooling kan een optie zijn. Hoe minder auto’s aan de schoolpoort hoe groter het succes van deze actie was.
De kinderen werden gemotiveerd door er een wedstrijd aan te koppelen, welke gesteund werd door het gemeentebestuur van Zandhoven: een leuke verrassing werd voorzien voor de scholen die hun doel behaalden.

Alle leerlingen werden voorzien van een stempelkaart, een “stappen- en trappenkaart”, die ze dagelijks moesten laten afstempelen door hun leerkrachten indien ze te voet, per fiets, met de bus of al car-poolend met verschillende gezinnen de verplaatsing naar school hadden gemaakt.

Het doel was om een bepaald aantal meters kaarten te verzamelen. Het aantal meters die dienden behaald te worden verschilden per school en was afhankelijk van het aantal leerlingen per school. Elke school die het vooropgestelde aantal meters behaalde, ontving een cheque t.w.v. 100 euro geschonken door het gemeentebestuur en te besteden aan iets leuk voor de kinderen, bv speelmateriaal voor op de speelplaats.

De Werkgroep Veilig Verkeer Zandhoven, samen met een delegatie kinderen van elke school, overhandigden hun stappen- en trappenkaarten aan het gemeentebestuur. Al de scholen behaalden hun vooropgestelde meters en ontvingen hun cheque t.w.v. 100 euro. Voor meer info kan je steeds terecht op de webstek: www.wvvz.be